Detta är på gång!


FÖRSAMLINGSVALET 2018
Påverka framtiden i din församling! 
I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda som leder församlingens verksamhet.
Förhandsröstning 6-10.11.2018
Valdag söndag 18.11.2018
mer information se www.forsamlingsvalet.fi

__________________________________________________________________________________________

LEDIGA TJÄNSTER
Närpes församling söker för ett moderskapsledighetsvikariat en ansvarig för barnverksamheten i församlingen. Anställningen inleds i medlet av november innevarande år med inskolning i tjänsteuppgifterna tillsammans med den ordinarie anställda och pågår uppskattningsvis till slutet av maj månad år 2020. För vederbörande församlingstjänst finns godkänt en instruktion som anger arbetsuppgifterna såväl inom själva barnverksamheten som inom förvaltningen av densamma. Behörighetsvillkor för tjänsten är högskolexamen med inriktning på pedagogik, teologi eller socialt arbete. Även person som saknar formell behörighet kan komma i fråga för ifrågavarande t.f. -anställning.

Anställningen är på heltid enligt gällande kollektivavtals bestämmelser om arbetstid i andligt arbete. Avlöning utgår enligt kravgrupp 502 i kyrkans kollektivavtal, med procentuellt avdrag om icke-behörig antas till uppgiften.

Intresserade ombeds snarast kontakta ansvariga för barnverksamheten Jenny Långkvist, 040 711 7688, eller kyrkoherde Tom Ingvesgård, 050 589 5899 för närmare uppgift om vikariatet. Ansökningar inlämnas före kl. 16 fredag 12.10.2018 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes i slutet kuvert märkt "barnarbetsansvarig".

___________________________________________________________________________________________

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
 

 

30 sepFamiljegudstjänst i Pörtoms kyrka. Sundqvist, G.Lindén, Barnledarna. Pörtom musikgäng.
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Pörtoms kyrka
01 oktSymöte, Övermarks församlingshem, Carling
Tid: måndag kl.13:00
Plats: Övermarks församlingshem
02 oktSymöte, Räfsbäcks byagård, Carling
Tid: tisdag kl.13:00
Plats: Besök på annan plats
02 oktSyträffen startar i Töjby skola
Tid: tisdag kl.13:00
Plats: Muu tila
02 oktTräffpunkt för kvinnor, Velkmoss byagård, Iris Bäck-Sjökvist, Carling
Tid: tisdag kl.18:30
Plats: Besök på annan plats
06 oktAftonmusik i S:ta Maria. Sam Lindén orgel
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: