Detta är på gång!

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
Klicka på evenemanget så får du uppgifter om tid och plats.

50 års konfirmander
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1968 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 24.06.2018. Högmässa kl. 12.00. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program och fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl senast 15.06 till +358 (0)6 220 4200 eller narpes.pastorskansli [at] evl.fi meddela eventuella dieter.

03 majGemensam pensionärssamling i Pörtom församlingshem för Pörtom och Övermark. Gäst: Tom Ingvesgård, sångprogram, GA lotteri
Tid: torsdag kl.13:00
Plats: Pörtoms församlingshem
03 majVarblagruppens möte i Pörtoms förs.h.
Tid: torsdag kl.18:00
Plats: Pörtoms församlingshem
06 majVandring för alla i Övermarks centrum med start från kyrkan kl. 8.30. Vandringen avslutas med en kort samling vid Hembygdsgården. Efteråt ordnas transport till byagudstjänsten för den som önskar.
Tid: söndag kl.08:30
Plats: Muu tila
06 majByagudstjänst i Räfsbäck byagård, Marcus Jakobsson, Nanna Rosengård, Övermarkkören m.fl. Servering
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Muu tila
06 majGudstjänst i Närpes kyrka Tom Ingvesgård, Sam Lindén
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
06 majVårfest i Nämpnäs bönehus, Johan Pått, Blomberg, Rosengård, Örn, Carling. Lotteri för GA, servering.
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Besök på annan plats

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: