Verksamhet för barn under skolåldern

Söndagsskola och Kyrkans barntimme

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I söndagsskolan får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Söndagsskollärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Kyrkans barntimme följer samma princip som söndagsskolan men träffas i regel inte på en söndag utan på vardagar.

Söndagsskolan är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Dagklubb

Dagklubben är ett led i kyrkans dopundervisning. Ni välkomnas med i en rolig, utvecklande, meningsfull och förmånlig verksamhet för barn i åldern 4-6 år. Barnen får leka, lyssna till bibelberättelser, pyssla, sjunga och äta en egen matsäck tillsammans med utbildade och erfarna barnledare. I våra grupper vill vi lyfta fram det kristna budskapet samt lära barnen att respektera och bry sig om varandra.

Anmälan till dagklubben sker i april månad. Dagklubbens läsår omfattar månaderna september-maj.

Dagklubbarna finns i:
Närpes, Arken, Hörnvägen 2, 64200 Närpes
Pörtom, Församlingshemmet, Prästgårdsvägen 4 C, 66270 Pörtom
Övermark, Församlingsstugan, Vasavägen 1522 B, 64610 Övermark

Kyrkans barntimme:

Böle bystuga, tisdagar kl. 18-19
Norrnäs bönehus, onsdagar kl. 18-19

Dagklubbar:

Närpes måndagar och onsdagar kl. 13-16
Pörtom tisdagar och torsdagar kl. 8.45-11.45
Övermark tisdagar och torsdagar kl. 13-16

Kontaktperson:
Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten
tel 040 711 7688
jenny.langkvist [at] evl.fi