Verksamhet för barn i skolålderna

Söndagsskola 

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I söndagsskolan får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Söndagsskollärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Söndagsskolan är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Junior och Minior

Junior och Minior är till för dig i åk 1-6. Vi har ett varierat program med pyssel, lekar, tävlingar, bakning, utflykter m.m. Varje samling inleds med en andakt.

 

 

Junior
Arken, tisdagar kl. 13-16
Pörtom församlingshem, varannan måndag kl. 14.45-16.00
Norrnäs bönehus, onsdagar kl. 18.00-19.00
Arken, finska junior, måndagar kl. 16.45

Pjelax, tisdagar udda veckor kl 15.00-16.30

Minior 

Pörtom församlingshem, varannan måndag  kl 12.45-14.30
Övermark luth.bönehus, tisdagar kl 12.45-14.30

Pjelax, tisdagar jämna veckor kl. 13.00-14.30
 

Kontaktperson:
Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten
tel 040 711 7688
jenny.langkvist [at] evl.fi