Verksamhet för barn i skolålderna

Söndagsskola 

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I söndagsskolan får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Söndagsskollärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Söndagsskolan är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Junior och Minior

Junior och Miniorär till för dig i åk 1-6. Vi har ett varierat program med pyssel, lekar, tävlingar, bakning, utflykter m.m. Varje samling inleds med en andakt.

 

 

Junior
Arken, tisdagar 13-16, onsdagar 17.30-19.00
Pörtom församlingshem, varannan måndag kl 14.45-16.00
Norrnäs bönehus, onsdagar kl 18.00-19.00
Arken, finska junior, måndagar 16.45

Minior 

Pörtom församlingshem, varannan måndag  kl 12.45-14.30
Övermark luth.bönehus, tisdagar kl 12.45-14.30
 

Kontaktperson:
Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten
tel 040 711 7688 sjukskriven t.o.m. 02.04.2018
jenny.langkvist [at] evl.fi

Vikarie
Lillemor Enlund, barnledare
tel 040 711 7689