Närpes församlingshem

Norr om kyrkan ligger prästgården, som består av en huvudbyggnad, en drängstuga och en ekonomibyggnad. Den färdigställdes 1889 och tjänstgör i dag som församlingshem. Det mångsidiga församlingshemmet erbjuder lokaler för kyrkliga förrättningar, minnesstunder samt för olika evenemang.

I församlingshemmet finns ett litet kapell med kapacitet för 15 personer, 1 stor samlingssal med kapacitet för 75 personer samt 2 mindre rum för mindre samlingar och sammanträden, kapacitet för 15-25 personer.

Verksamhet.

Församlingskören, bönegruppen, pensionärssamlingar hålls regelbundet i församlingshemmet.

Dop, vigslar, minnesstunder och andra familjefester enligt beställning.

Närpes församlingshem

Kyrktåget 2 B
64200 Närpes

Sittplatser: 100
Tel: 040 711 7694

Kontaktperson:

Chamilla Sjöbacka, husmor
Tel 045 346 1300
chamilla.sjobacka [at] evl.fi