Detta är på gång!

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
Klicka på evenemanget så får du uppgifter om tid och plats.

24 febAftonmusik i S:ta Maria. S:ta Marian kuoro.Sam Lindén orgel
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
24 febPsalmkväll i Pörtoms kyrka. Till förmån för Varbla arbetet. US
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Pörtoms kyrka
25 febHögmässa i Övermarks kyrka. Sundqvist, Rosengård. Efteråt Konfirmandlektioner i kyrkan.
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
25 febHögmässa i Närpes kyrka. Lövdahl, S.Lindén.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
02 marEkumenisk samling på världsböndagen i Övermark församlingshem, många medverkande.
Tid: fredag kl.18:30
Plats: Övermarks församlingshem
03 marAftonmusik i S:ta Maria. Psalmkväll till förmån för Gemensamt Ansvar. S Lindén, M Wallin, U Sundqvist. Församlingens körer.
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: