Detta är på gång!

 

 FÖRSAMLINGSVALET 2018

www.forsamlingsvalet.fi

Invalda kandidater till Kyrkofullmäktige 2019-2020

1. Wideroos Ulla-Maj

2. Grönberg Marita

3. Nordström-Lytz Rita

4. Björklund Mikaela

5. Lindqvist Veronica

6. Åkerman Lisen

7. Westermark Karl Håkan

8. Udd Bengt

9. Åbacka Kristian

10. Mangs Herbert

11. Yljens Boris

12. Asp Jan-Erik

13. Antfolk Carola

14. Göthelid Per

15. Wenman Anders

16. Henriks Ann-Christine

17. Norrback Ann-Katrin

18. Tikkala Emilia

19. Snickars Bernt

20. Multamäki Elisabeth

21. Ström Anna-Liisa

22. Svitzer Frank

23. Ek Susanna

 

__________________________________________________________________________________________Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.

 

 

15 decAdvents- och julsånger i Nämpnäs bönehus. Gerd och Sam Lindén, Ingemo Gullans, Ebba Carling, Elias Jakobsson
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Besök på annan plats
15 decJulkonsert i Närpes kyrka. Närpes skolmusikkår
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
16 decGudstjänst i Närpes kyrka, pred.Per-Erik Häggman, lit.Ingvesgård, S Lindén, S:ta Maria församlingskör
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
16 decJulfest i Frönäs bykyrka, Tomas Klemets, GL, MJ
Tid: söndag kl.15:00
Plats: Muu tila
16 decHögmässa i Töjby bykyrka. Ingvesgård, S Lindén
Tid: söndag kl.15:00
Plats: Besök på annan plats
16 decGudstjänst i Pörtoms kyrka, pred. Kurt Enlund, lit.Ingvesgård.G Lindén
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Pörtoms kyrka

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: