Detta är på gång!


FÖRSAMLINGSVALET 2018
Påverka framtiden i din församling! 
I församlingsvalet väljer församlingsmedlemmarna förtroendevalda som leder församlingens verksamhet.
Förhandsröstning 6-10.11.2018 (se platser och tider nedan)
Valdag söndag 18.11.2018 kl. 11.00-20.00 i Närpes kyrka
mer information se www.forsamlingsvalet.fi

Här är en sammanställning av kandidatlistorna för val av medlemmar till Kyrkofullmäktige i Närpes församling

Kandidatlista I Kandidatlista för Pörtom

2

ASP

Jan-Erik

pensionerad jordbrukare

Pörtom

3

BACKLUND

Sven

pensionerad speciallärare

Pörtom

4

NORDLUND

Susanna

närvårdare

Pörtom

5

LILJEHAGE

Jan

pensionär

Pörtom

6

TIKKALA

Emilia

studerande

Pörtom

7

ÅKERMAN

Lisen

pensionerad sjukskötare

Pörtom

Kandidatlista II En kyrka för alla

8

ANTFOLK

Carola

hälsovårdare

Rangsby

9

FRANZÉN

Kent

agrolog

Övermark

10

GRÖNBERG

Marita

företagare

Näsby

11

HENRIKS

Ann-Christine

röntgenskötare

Övermark

12

JOSSFOLK

Maj-Len

pens.distriktschef

Kåtnäs

13

KRONLUND

Roger

metallarbetare

Norrnäs

14

LAGERSTRÖM

Lilian

pensionär

Nämpnäs

15

LINDQVIST

Veronica

tandläkare

Finby

16

MANGS

Herbert

pensionär

Pjelax

17

MULTAMÄKI

Elisabeth

pens.barnmorska

Näsby

18

NORDSTRÖM-LYTZ

Rita

pens.universitetslärare

Näsby

19

NORRBACK

Ann-Katrin

producent, företagare

Övermark

20

RÖNNHOLM

Pia

närvårdare

Närpes

21

SMEDS-NYLUND

Ann-Sofie

universitetslärare

Töjby

22

STRÖM

Anna-Liisa

laboratorieskötare

Yttermark

23

SVITZER

Frank

pensionär

Rangsby

24

UDD

Bengt

tandläkare

Nämpnäs

25

WENMAN

Anders

pensionär

Bäckliden

26

WESTERMARK

Karl Håkan

pensionär

Övermark

27

WIDEROOS

Ulla-Maj

pensionär

Näsby

28

YLJENS

Boris

entreprenör

Töjby

 Kandidatlista III Tillsammans i folkkyrkan

29

BJÖRKLUND

Mikaela

PeD, universitetslärare

Närpes

30

DAHLBO

Ingmar

pensionär

Pjelax

31

EK

Ralf

pensionär

Övermark

32

EK

Susanna

konstnär, egen företagare

Övermark

33

GÖTHELID

Per

företagare

Närpes

34

LILLBÅSK

Kerstin

pens.diakonissa

Norrnäs

35

LÅNGKVIST

Jim

reservdels försäljare

Övermark

36

SALO

Håkan

ungdomsarbetsledare

Yttermark

37

SKOGMAN

Bo

pens.revisor

Näsby

38

SNICKARS

Bernt

handledare Röda Korset

Nämpnäs

39

SÖDERMAN

Inga Britt

pens.banktjänsteman

Näsby

40

WILSON

Gurli

pensionär

Nämpnäs

41

ÅBACKA

Kristian

växthusföretagare

Övermark

42

ÖRN

Alf

lärare

Böle

 

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018 på följande ställen:

Närpes pastorskansli, Kyrktåget 2 A 1, Närpes, 6-10.11.2018 kl. 9-18
Pörtehemmet, Backvägen 1, Pörtom, 6.11.2018 kl. 13-15
Pörtom servicecenter, Centrumvägen 1, Pörtom, 6.11.2018 kl. 15-18
Pörtom församlingshem, Prästgårdsvägen 4, Pörtom, 6.11.2018 kl. 10-12
Pörtom församlingshem, Prästgårdsvägen 4, Pörtom, 7.11.2018 kl. 15-18                
Alvina, Parkgränd 1, Övermark, 8.11.2018 kl. 13-15
Solgärdet, Kristdalavägen 1, Övermark, 8.11.2018 kl. 15-17            
Övermark församlingshem, Korsnäsvägen 1, Övermark, 9.11.2018 kl. 14-18           
Frida, Efraim, Villa Rosa, Kyrkvägen 6, Närpes, 6.11.2018 kl. 13-15                       
Solbacken, Kyrkvägen 6, Närpes, 6.11.2018 kl. 15-16
Bostället, Boställsvägen 1, Närpes, 7.11.2018 kl. 14-15                      
Yttermark skola, Uljensvägen 2, Yttermark, 7.11.2018 kl. 16-18     
Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, Pjelax, 8.11.2018 kl. 16-18                     
Töjby fd. skola, Töjby skolväg 9, Töjby, 9.11.2018 kl. 16-18              
Norrnäs bönehus, Gamla landsvägen 20, Norrnäs, 10.11.2018 kl. 11.30-13 
Nämpnäs bönehus, Sundvägen 7, Nämpnäs, 10.11.2018 kl. 14-15   

Hemmaröstning:

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annon som han eller hon utsett, ska lämna in en anmälan om hemmaröstning till pastorskansliet skriftligt eller per telefon senast 2.11.2018 före kl. 16.00.

 

__________________________________________________________________________________________

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
 

 

20 oktAftonmusik i S:ta Maria. Laudate, S Lindén
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Närpes kyrka
20 oktPsalmkväll i Pörtoms kyrka. Sundqvist. G.Lindén, E. Tikkala.
Tid: lördag kl.18:00
Plats: Pörtoms kyrka
20 oktSeminarium på Luthergården, Finns det en Gud? Relationen mellan tro och vetenskap.Göran Stenlund, diskussion.
Tid: lördag kl.19:00
Plats: Luthergården
21 oktGudstjänst i Övermarks kyrka, Sundqvist. S Lindén
Tid: söndag kl.10:00
Plats: Övermarks kyrka
21 oktHögmässa i Närpes kyrka, Ingvesgård. G Lindén, Håkan Salo, pred.
Tid: söndag kl.12:00
Plats: Närpes kyrka
21 oktSånggudstjänst med kyrkosångskretsen i Kristinestads kyrka.
Tid: söndag kl.18:00
Plats: Besök på annan plats

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: